Vaikuttava Muutosagentti

Onko palveluidenne ytimenä vaikuttavuus ja sen rakentaminen?

Vastaavatko menetelmänne sitä, mitä haluatte saada asiakasprosessissa aikaan?

Osaatteko mitata ja arvioida vaikutusten lisäksi vaikuttavuutta?

Haluatteko saada vaikuttavuudesta itsellenne ja asiakkaillenne kilpailuvaltin?

tim-graf-229428-unsplash.jpg

 

Nykyinen lainsäädäntömme (mm. Sosiaalihuoltolaki) edellyttää mm. julkisilta sosiaalipalveluilta vaikuttavuutta ja sen seurantaa. Vaikuttavuus on myös tulevassa SOTE-uudistuksessa merkittävässä osassa. Turhan usein vaikuttavuus terminä on kuitenkin vielä turhan sekavasti ymmärretty - ja se on jäänyt kokonaan kiireen ja tulospaineiden jalkoihin. 

Palvelujärjestelmässämme vaikuttavuuden tulisi olla kaiken tekemisen ydin. Usein kuulee sanottavan, ettei ihmistyötä tai sen tuloksia voi mitata. Voi, ja pitää. Mistä muutoin tiedämme onko työllämme saavutettu sitä, mitä sillä lähdettiin rakentamaan?

Vaikuttavuus on myös merkittävä tekijä, kun perustellaan taloudellisia lukuja ja hintoja. Mikään ei ole niin kallista kuin turhaan tehty työ, inhimillinen kärsimys, uupuvat työntekijät ja järjestelmä, jonne asiakkaat joko eivät pääse lainkaan, tai jos pääsevät niin eivät tule autetuiksi.

Vaikuttavuuden kehittämisellä ja seurannalla on oleellinen vaikutus työn tavoitteellisuuteen, sekä asiakkaan että työntekijän ja organisaation kannalta.

 

Vida Impactin Vaikuttava Muutosagentti-prosessi auttaa organisaatiotanne:

  • pääsemään käsiksi ongelmien juurisyihin sekä työn tulosmahdollisuuksiin
  • opettaa konkreettisesti vaikuttavuuden arviointiin perustuvien menetelmien käytön
  • auttaa muuttamaan epäselvät asiakasprosessit tavoitteellisiksi ja tuloksellisiksi auttamiskeinoiksi
  • valmentaa organisaationne muutoksen kärkeen, johtamaan omaa toimintaansa reagoinnin sijaan

 

Ihmistyötä voi tehdä vaikuttavasti, taloudellisesti kestävästi ja arvostavasti.

 

Jos olette valmiita, kertokaa rohkeasti muutostarpeistanne. Muutos alkaa tästä.