Markkinointirekisteri ja yritysasiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 5.7.2018.

 

Rekisterinpitäjä:

Vida Impact Oy, Klippatie 5 C 17, 90540 Oulu. Y-tunnus 2781633.3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Sanna Mustonen, Vida Impact Oy, Klippatie 5 C 17, 90540 Oulu

Rekisterin nimi:

Vida Impact Oy:n sähköposti-, yritys-, tilaaja- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:

Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai yritysasiakakassuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai  yritysasiakaspalvelun aloituksen jälkeen tietoja kerätään henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.