Menetelmämme

Käyttämämme menetelmät ovat tutkittuja ja näyttöön perustuvia menetelmiä ja teemme tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa kehittääksemme palveluitamme ja niiden vaikuttavuutta jatkuvasti.

Menetelmissämme yhdistyvät kehon, mielen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen eri tavoin.

 

Vida_Impact_perhonen.jpg

 

Valmennuksellisuus

on meille kaikissa menetelmissämme läpileikkaava työote. Valmentajina olemme aina asiakkaan puolella, samassa tiimissä edistämässä hyvää ja vahvistavaa kehitystä. Asiantuntija-asemasta tapahtuva neuvominen harvoin tuottaa pitkäaikaista tulosta, valmennuksellisuuden voima muutostyössä on oleellisen suuri.

Kehopsykoterapeuttisuus

Kehopsykoterapia tarkoittaa psykofyysistä psykoterapiaa. Kehollisen tason huomioiminen psykoterapiassa on Suomessa nouseva ilmiö, jonka voima on onneksi alettu ymmärtää. Kehopsykoterapia perustuu vahvaan tieteellisen näyttöön, ja on integroiva työmenetelmä, jossa yhdistyy kognitiivinen psykoterapia, traumapsykoterapian viitekehykset sekä systeeminen ympäristön vaikutusten huomioiminen. Kehollisia menetelmiä on useita, me olemme psykofyysisen psykoterapian osaajia, joita Suomessa on vielä harvalukuisesti.

Terapeuttinen valmennus ja lyhytterapiat

Useissa elämän varjopaikoissa tarvitaan ja hyödytään ulkopuolisesta tuesta. Ihmisen kyky palautua ja vahvistua on huikea, ja olemme kehittäneet perinteisen pitkän psykoterapian rinnalle terapeuttisen valmennuksen, joka on psykososiaalisesti ja kehollisesti vahvistavaa työtä, sisältäen lyhytterapeuttisia menetelmiä. Työotteemme ydin on valmennuksellinen, tavoitteellinen, strukturoitu ja tukeva työote.

Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät

Luonnon vaikutus ihmisen hyvinvointiin on huima ja kokonaisvaltainen. Luonnon terapeuttinen vaikutus on todettu monissa tutkimuksissa, sillä on usein suurempi vaikutus kuin esimerkiksi mielialalääkityksellä.

Eläinavusteiset menetelmät ovat myös tutkitusti vaikuttavia psyykkisen, sosiaalisen ja kehollisen hyvinvoinnin parantamisessa. Yhteistyökumppanimme ovat eläinavusteisen terapeuttisuuden asiantuntijoita mm. sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, ja koirien kanssa tehtävässä kuntouttavassa työssä. Eläimet toimivat meidän ihmisten apuhermoistoina, ja usein eläin on taitava ottamaan korjaavaa kontaktia ihmiseen, jonka luotto ihmisiin on mennyt. Eläimet ovat loistavia terapeutteja.

Sosiaalityö

Sosiaalityöllä on julkisessa keskustelussa valitettavan vääristynyt maine. Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön ammattilaisina olemme vuosien saatossa vakuuttuneet siitä, miten vaikuttavaa ammattiosaamista on, kun vahva yhteiskuntatieteiden osaaminen yhdistyy psykologian, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen monitieteisiin menetelmiin. Sitä sosiaalityön ydin professiona ja tutkimusalana on. Olemme vastuullisia ja kokeneita ammattilaisia arvioimaan tuen tarvetta monipuolisesti. Sosiaalityön ytimessä on yhteiskunnallisten epäkohtien korjaaminen ja vaikuttamistyö.