Tarina rohkeudesta – missiomme

Rohkeus voi olla elämän pelastava voima - ja sen puute voi olla kuolemaksi.  Vaikuttavuuden pitäisi ihmistyössä olla mielestämme kaiken toiminnan edellytys.

Meille on kokeneina, ihmistyön laajan palvelukentän tuntevina ammattilaisina oleellista, että ihminen saa apua elämänsä haavoittavissa paikoissa aidosti nopeasti ja vaikuttavasti. Nykyiset palvelujärjestelmät estävät avunsaantia siiloutumisen vuoksi. Liian usein pelko ja rohkeuden puute puhua asioista estävät järjestelmiä ja toimijoita muuttumasta -vahvasta ammattiosaamisesta ja auttamishalusta huolimatta. 

Missiomme on murtaa häpeää mielen ja kehon sairastamiseen liittyvistä asioissa, sekä auttaa ihmisiä ja organisaatioita vahvistamaan omaa rohkeuttaan ja vahvuuttaan luoda uusia, vaikuttavasti vahvistavia ihmistyön menetelmiä avuksi elämän haavoihin.

Luomme uudenlaista yrittäjyyden tapaa, karsimme raskaita ja jäykkiä rakenteita toimien ns. satelliittimallilla. Se mahdollistaa jokaiseen projektiin juuri oikeat ja asialle tärkeimmät kumppanitahot.

 

Vida Impact Oy:n toiminnan tähtenä ovat:

  • Yhteiskunnallinen ja vastuullinen yrittäjyys
  • Vaikuttavuus ja valmennuksellisuus
  • Monialainen yhteiskehittäminen
  • Tutkitut, näyttöön perustuvat työmenetelmät sekä tutkimusyhteistyö
  • Mielen ja kehon sairauksiin liittyvän häpeän vähentäminen
  • Rohkeuden ja vahvuuden vahvistaminen yksilö- ja systeemitasolla
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden konkreettinen edistäminen

 

Vida_Impact_punatukka.jpg

 

Miksi yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen on tärkeää & mikä meitä liikuttaa?

  • Joka kolmas ihminen sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Masennus aiheuttaa nuorten ja nuorten aikuisten työkyvyttömyydestä 70%. Vuonna 2030 masennuksen arvioidaan olevan maailman yleisin sairaus.
  • Jokainen kokee elämänsä aikana tilastollisesti vähintään yhden traumaattisen tapahtuman. Alakanttiinkin arvioituna 25% ihmisistä kärsii traumaattisten, haavoittaneiden tapahtumien läpitunkevista seurauksista, jotka vaikuttavat hoitamattomina koko elämään.
  • Syömishäiriöihin sairastuu arviolta 30 % tytöistä ja naisista, enenevässä määrin myös pojat ja miehet. 75% naisista pitää kehoaan epämiellyttävänä tai vihaa sitä. Tytöistä ja naisista suuri osa rajoittaa elämäänsä ja toimintaansa oman kehon koetun epämiellyttävyyden ja huonon itsetunnon vuoksi. Syömishäiriöissä on mielenterveyden sairauksista kaikkein suurin kuoleman riski. Syömishäiriö ei ole ystävällinen sairaus joka loppuisi nuoruuteen. Moni kantaa sairauden aikuisuuteen asti ja se lamauttaa elämää monin tavoin.  (Tilastolähteet: WHO ja THL)

 
Kaikkiin näihin elämää haavoittaviin tilanteisiin on olemassa vaikuttavia, nopeita ja pysyvästi auttavia, tutkittuja tukikeinoja. Suomessa niitä ei kuitenkaan vielä liiaksi käytetä, niiden kehittäminen edellyttää usein kykyä yhdistää eri tieteenalojen käytäntöjä ja toimia aidosti asiakkaan lähtökohdista käsin organisaation lähtökohtien sijaan. Vaikuttavuuteen terminä puolestaan liittyy useita virhekäsityksiä; vieläkin turhan usein mitataan esimerkiksi käytetyön työn määrää sen sijaan, että mitattaisiin ja arvioitaisiin tavoitteellisen työn vaikutusta, ja siitä seuraavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Meille on oleellista mitata sitä mitä halutaan saavuttaa, ja asiakkaidemme palaute on tärkeä osa vaikuttavuuden arviointia.
 
Toimintaamme kantaa vahva intohimo ihmisten auttamiseen haavoittavissa elämäntilanteissa. Tiedämme myös omakohtaisesti, että läheskään aina emme voi valita mitä meille elämässä käy, eikä läheskään kaikki ole omasta reippaasta asenteesta ja sinnikkyydestä kiinni. Vida Impactissa yhdistyvät yhteiskuntatieteet, sosiaalityö, psyykkisen ja sosiaalisen tuen menetelmät, kehopsykoterapeuttisuus sekä liikunnan ja ravitsemuksen tutkitut ammattimenetelmät uudella tavalla. Haluamme luoda sellaisia palveluita, joita haluaisimme itsekin käyttää.
 
Olemme yhteiskuntatieteellisen pohjamme myötä meille itsestäänselvästi yhteiskunnallinen ja vastuullinen kotimainen yritys. Ratkomme yhteiskunnallisia haasteita ja olemme aktiivinen toimija suurissakin kysymyksissä. Koemme tehtäväksemme nostaa esiin niitä asioita, jotka jäävät vaietuiksi ja jotka sen vuoksi aiheuttavat palveluiden toimimattomuutta.

Vastuullisuus ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteitteet

Vida_Impact_kestava_kehitys.png

YK;n kestävän kehityksen tavoitteet ovat meille konkreettinen osa toimintaamme. Toiminnassamme korostuvat erityisesti nämä tavoitteet:

 

1) Ei köyhyyttä:  Vaikutamme suoraan asiakastyöllämme eriarvoisuuden vähenemiseen ja sosiaalityön osaajina olemme aktiivinen toimija sosiaalijärjestelmien kehittämisessä.

2) Ei nälkää:  Ravitsemuksen ammattilaisina meille on tärkeää vaikuttaa suorassa asiakastyössä mielen ja kehon hyvinvointia edistävän ravitsemuksen ja ravitsemuspsykologian vahvistamiseen, ja auttaa opettamaan keinoja ravitsemuksesta ja ruokasuhteesta aiheutuvan psyykkisen kärsimyksen poistamiseksi.

3) Terveyttä ja hyvinvointia:  Osa toimintaamme on liikuntaan liittyvä ammattivalmennus, jonka ytimenä meille on liikkeen pysyvät vaikutukset mielen hyvinvointiin sekä kehoterapeuttisuus. Olemme kehittäneen #kehoystävyys -termin, joka kiteyttää kehon ja mielen ystävyyden toiminnassamme.

5) Sukupuolten tasa-arvo:  Vaikutamme aktiivisesti toiminnallamme siihen, että naisten ja tyttöjen elämässä esiintyvä väkivalta, syrjintä ja alistaminen loppuu. Edistämme naisten ja tyttöjen hyvinvointia ja toipumista kehon ja mielen kivuliaista kokemuksista. Edistämme myös nuorten naisten urakehitystä, erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialan ammattilaisissa. Vaikutamme toiminnallamme myös siihen, että naisten asema ja oikeudet työelämässä saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet.

8) Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua:  Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea merkityksellisyyttä ja menestyä työelämässä. Edistämme toiminnassamme erityisen mielellämme työttömäksi joutuneiden, ja alle 30-vuotiaiden työttömien uusia, vaikuttavia palveluita sekä oman intohimon ja tähden löytymistä. Tämän lisäksi vaikutamme yhteiskunnallisesti rikkovien järjestelmien muuttamiseen.
 
 

Uteliaisuutta, toivoa ja rohkeutta
Uskomme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Ihmistyön menetelmät kehittyvät koko ajan ja lisäkoulutamme itseämme jatkuvasti, jotta palvelumme ja apumme on asiakkaillemme mahdollisimman vaikuttavaa. Uuden oppimiseen liittyy myös toiminnan arviointi. Meille oleellista on rohkaista toivoa ja vahvuuta ihmisissä.
 
Maailmaa on mahdollista muuttaa. Tekemällä asiat muuttuvat!
 
Etsimme vahvistuvaan joukkoomme eri alojen motivoituneita ammattilaisia ympäri Suomen. Mikäli kiinnostuit missiostamme ja ihmisten vaikuttava auttaminen on sinulle oleellista kuulisimme mielellämme sinusta lisää!