Kehopsykoterapeuttinen valmennus

Keho kantaa aina sen mitä mieli ei jaksa kantaa.

 

Kehopsykoterapiaksi kutsutaan kehon ja mielen yhteyttä tiiviisti huomioivia terapiamuotoja. Kehollisia, terapeuttisia menetelmiä ovat mm. sensomotorinen psykoterapia ja toisaalta vaikkapa mindfulness, Psykofyysinen psykoterapia on suuntauksen nimi, johon meillä Vida Impactissa on koulutus ja jota käytämme omissa valmennuksissamme. Psykofyysistä psykoterapiaa kouluttaa ja toteuttaa Suomessa Psykofyysinen psykoterapia ry. Menetelmä on lisäkoulutusmenetelmä sosiaali- ja terveyalan ammattilaisille.

 

Meidän ihmisten tietoiset ajatukset ja toiminta ovat vain pieni osa olemassaoloamme. Pitkäaikainen stressi, sairaudet, haasteet ihmissuhteissa, traumaattiset kokemukset ja haavoittavat asiat varastoituvat kehoomme, ja totumme usein voimaan huonosti. Kehon ja mielen yhteys voi kadota elämän haavoittavien tapahtumien myötä kokonaan, jolloin on vaikea kuunnella kehoaan kun ei tiedä miltä se voisi ylipäätään kuulostaa.

 

Tietoiset ajatuksemme ovat vain pieni osa olemassaoloamme. Tunteemme vaikuttavat meihin ja päivittäisiin ratkaisuihimme olennaisesti enemmän, ja usein pulmat tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä voivat johtaa huonoon oloon ja sairastumiseen. Tarvitsemme tunteitamme muttemme usein tiedä mitä niillä tekisi. Myös herkkyys ihmisenä voi tarkoittaa, että meillä on myös paljon säädeltävää tunnetasollamme.

 

Valmennuksen aikana opit kuinka kehon ja mielen välille saa luotua uudestaan siltoja, ja saat mahdollisuuden omien kokemusten ja reaktioden ymmärtämisen lempeästi ja kokonaisvaltaisesti. Kehopsykoterapeuttisen valmennuksen myötä päästään vaikuttavasti ja nopeastikin kiinni voimavaroihin ja sinua vahvistaviin keinoihin. Saat välineitä ja ymmärrystä hankalien tunteiden, stressin, ahdistuksen ja nimeämättömän pahan olon käsittelyyn.

 

Kehopsykoterapeuttinen valmennuksemme perustuu paitsi keho-mieli -yhteyden terapeuttiseen tutkimiseen, tunteiden ja ajatusten jäsentämiseen, myös ympäristön vaikutuksen työstämiseen elämässäsi. Kehollinen työskentely tarkoittaa kehotietoisuuden ja kehon tason aktiivista huomioimista työskentelyssä puheen lisäksi. Tämä on moninverroin vaikuttavampaa kuin ainoastaan puhumalla tehty työskentely.

 

Kehoterapeuttinen valmennus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aluksi lähdemme havainnoimaan mitä vaikutuksia tunteilla, tapahtumilla ja vuorovaikutustilanteilla on kehossasi; missä tunteet tuntuvat, kuinka niitä voi oppia säätelemään ja kunnioittamaan.

 

Asiakkaanamme olet kokeneissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen käsissä, ja työskentelyn ajatuksena on lisätä ymmärrystä, voimavaroja ja hallintakeinoja elämään.

 

Kehopsykoterapeuttinen valmennus ei ole liikuntaa, vaikka sisältääkin joskus liikettä. Se ei myöskään ole manipulatiivinen hoitomuoto kuten jotkut kehoterapiat muodot, eli kehoasi ei käsitellä työntekijän toimesta.

 

Kehopsykoterapeuttisesta valmennuksesta hyötyvät merkittävästi myös sosiaali- ja terveysalan, sekä liikunta-alan ammattilaiset työnohjauksellisena apuna ja ymmärryksenä työhon ja ammatti-identiteettiin liittyviin asioihin.

 

Huomaathan, että kehopsykoterapeuttinen valmennus ei ole KELAn kuntoutuspsykoterapiaa, eli siihen ei ole mahdollsita saada KELA-korvausta. Tämän vuoksi et myöskään tarvitse diagnoosia päästäksesi asiakkaaksemme. Oma toiveesi ja yhteydenottosi riittää. Työskentelyn pituus sovitaan kanssasi tapauskohtaisesti, autamme mielellämme lisäkysymyksissä.

 

Avaa ovi kehosi ja mielesi välille, sovi tilanteesi ja työskentelyn kartoitusaika tästä.

 

Hinta: 85 €/tapaaminen